Валюта

Валюта

Валюта в широкому сенсі цього слова являє собою будь-який товар, здатний виконувати функцію грошей при здійсненні обміну товарами на ринку всередині країни або на міжнародному ринку. У вузькому сенсі валюта являє собою грошову одиницю - ключовий елемент грошової системи держави, а також регіональної або світової валютної системи: грошовий знак, повноцінна монета, рахункова грошова одиниця і інші виконують функції грошей міри вартості, засобу обігу і платежу. Дані грошові одиниці відповідно до законодавства цієї держави (території) або міжнародними угодами є:

базою для визначення масштабу цін, тобто тієї одиницею, в якій виражаються ціни на товари і послуги;

законним засобом платежу на території держави (території), тобто обов'язковою до прийому для розрахунків, погашення боргу на території даної держави (території). Держави можуть встановлювати обмеження на використання грошових знаків в якості законних платіжних засобів в залежності від суми або від виду платежу;

загальноприйнятим в практиці міжнародних розрахунків засобом здійснення валютно-кредитних операцій, заснованим на міжнародних угодах і звичаї ділового обороту.

До валюти встановлені дві основні вимоги: достовірність і платіжнiсть.

Валюта і гроші

У вузькому сенсі (як основна грошова одиниця держави) валюта - більш вузьке поняття, ніж гроші і чим грошова одиниця. Деякі функції грошей при певних обставинах можуть виконувати деякі товари (товарні гроші). Так, наприклад, в Німеччині в перші роки після закінчення Другої світової війни, в Західній зоні окупації на чорному ринку роль грошей грали американські сигарети.

Основне призначення фінансової одиниці - висловлювати вартість товарів і послуг. Так, ціна може бути виражена в копійках або інших допоміжних грошових одиницях.

Необхідно також відзначити, що слово «валюта» увійшло в широкий ужиток тільки в другій половині XX століття і зазвичай застосовується тільки до грошових одиниць, які існують у формі грошових знаків або записів на рахунках (безготівкові гроші). Так, давньоримський денарій задовольняє визначенню валюти, але зазвичай так не називається. Замість цього використовуються поняття «монета», «грошова одиниця».
Читайте також: